Produkty/ Gwożdzie Śródszpikowe Blokowane - krętarzowe

Oferujemy dwa typy gwoździ krętarzowych:


gwoździe krętarzowe krótkie,
gwoździe krętarzowe długie.

Gwoździe krętarzowe krótkie znajdują zastosowanie przy zespoleniach bliższej części kości udowej. Szczególnie zaleca się użycie ich przy złamaniach podkrętarzowych, przezkrętarzowych i międzykrętarzowych. Dzięki zastosowaniu dwóch wkrętów (wkręta blokującego i wkręta antyrotacyjnego) zaimplantowanych kątowo (kąt trzonowo – śrubowy) uzyskuje się anatomiczne ustawienie główki kości udowej w stosunku do jej trzonu. Konstrukcja gwoździa krętarzowego - dzięki odpowiednio zaprojektowanym otworom w części bliższej - umożliwia dobór odpowiedniego kąta trzonowo – śrubowego.
Dodatkowo, aby zabezpieczyć fragment przyśrodkowy przed siłami obrotowymi, szczególnie wskazane jest użycie wkręta antyrotacyjnego Ø6,5mm.

Typowymi złamaniami, przy których stosuje się gwoździe krętarzowe długie są złamania wielopoziomowe (np. złamanie nasady bliższej oraz trzonu kości udowej). Jedno ze złamań może być zlokalizowane np. w okolicy krętarza (złamania przezkrętarzowe, podkrętarzowe, międzykrętarzowe), natomiast drugie na trzonie kości udowej. Gwóźdź krętarzowy długi sprawdza się również w leczeniu złamań szyjki kości udowej połączonych z złamaniami trzonu. Z uwagi na to, że są to złamania bardzo niestabilne zaleca się stosowanie każdorazowo wkręta antyrotacyjnego. Całkowicie zablokowana proksymalna część znacznie ograniczy występowanie sił rotacyjnych. Konstrukcja gwoździa długiego pozwala na kątowe wprowadzenie wkrętów oraz dobór żądanego kąta trzonowo - śrubowego.

Do właściwego zablokowania gwoździa w odcinku bliższym oraz dalszym, przewidziano następujący zestaw wkrętów:
kaniulowany wkręt blokujący Ø11,0mm,
kaniulowany wkręt blokujący Ø11,0mm – z rowkami,
kaniulowany wkręt antyrotacyjny Ø6,5mm,
wkręt blokujący do części dalszej Ø5,0mm
wkręt zaślepiający M8
wkręt kompresyjny M8,
wkręt zaślepiający M12x1 „0”mm,
wkręt zaślepiający M12x1 z kołnierzem (2mm, 5mm, 10mm, 15mm).

Pełna Lista Katalogów Produktów