Projekt/ INNOTECH
W ramach programu "INNOTECH" w ścieżce programowej IN-TECH BHH Mikromed Sp. z o.o realizuje projekt pt.

„Produkcja stopów i wyrobów medycznych NiTi z pamięcią kształtu”
(numer K1/IN1/46/157239/NCBR/12)
dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest uruchomienie produkcji stopów NiTi oraz wykonanie z nich wyrobów medycznych w postaci klamer kostnych.
Partnerami BHH Mikromed w ramach utworzonego Konsorcjum są: Uniwersytet Śląski, Politechnika Warszawska oraz BHH Mikrohuta Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia projektu: 01.04.2012
Data zakończenia projektu: 31.05.2015