Wydarzenia/ Produkcja stopów pamięcią kształtuFirma BHH Mikromed w ramach projektu pt. „Produkcja stopów i wyrobów medycznych NiTi z pamięcią kształtu”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w programie „INNOTECH” wspólnie z jednostką wiodącą, jaką jest Uniwersytet Śląski oraz Politechniką Warszawską oraz firmą BHH Mikrohuta wykonała klamry z pamięcią kształtu do zespoleń złamań kości oraz supersprężyste dystraktory do plastyki czaszki w leczeniu kraniostenoz. W dniu 13 lutego gościliśmy na terenie naszego zakładu telewizję publiczną TVP Katowice.
Prezentujemy Państwu krótką relację z tej wizyty:

Stopy metali obdarzone pamięcią