O Firmie/ Polityka Jakości

„Misją Spółki jest maksymalne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów poprzez terminowe dostarczanie wysokiej jakości wyrobów, posiadających odpowiednią cenę i występujących w pożądanym asortymencie”

Celem Spółki BHH MIKROMED jest innowacyjne projektowanie i efektywne wytwarzanie nowoczesnych wyrobów dla medycyny – implantów do osteosyntezy oraz stosownego instrumentarium, spełniających wymagania Dyrektywy 93/42/EEC+2007/47/EC, zaspakajających potrzeby i oczekiwania Klientów.

Realizację tego celu pragniemy osiągnąć poprzez:
zrozumienie obecnych i przewidywanie przyszłych potrzeb i oczekiwań Klientów,
szybką i terminową realizację zamówień,
zapewnienie klientom wyjątkowej obsługi i niezawodnego serwisu,
badanie satysfakcji i zadowolenia klienta, wymianę informacji z klientem,
określenie i zakomunikowanie celów oraz kierunków działania Spółki,
 motywowanie i kontrolowanie ich realizacji.
ścisłe określenie odpowiedzialności i kompetencji na wszystkich szczeblach
 zarządzania,
indywidualną odpowiedzialność za jakość pracy,
ciągłe podnoszenie kwalifikacji załogi, stałe doskonalenie jakości pracy,
szerokie zastosowanie techniki komputerowej do projektowania, wytwarzania
 i promocji wyrobów,
sterowanie wszystkimi procesami mającymi wpływ na jakość wyrobów,
ograniczenie ryzyka do najniższego poziomu,
proces ciągłego doskonalenia zasad zarządzania jakością,
ciągłe doskonalenie wyrobów, procesów, systemu,
stosowanie mechanizmów zapobiegawczych i korygujących,
stosowanie do produkcji najwyższej jakości materiałów oraz nowoczesnego
 wyposażenia technicznego, współpracę z dostawcami.

Zrozumienie i zaakceptowanie przyjętej POLITYKI JAKOŚCI zapewnia maksymalne zaangażowanie całej Załogi Spółki w realizację celów strategicznych zapisanych w Planie Biznesu oraz w nieustanne doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg norm EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 13485:2003/AC:2009.